EVOLVE

 

 


Bilimsel Program

   28 EYLÜL 2018, CUMA
             
    09:00-13:00    KURSLAR    
             
    10:00-13:00    SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI    
             
    13:45-14:45    AÇILIŞ KONUŞMALARI    
             
    14:45-15:45    PANEL 1-  Ülkemizde Palyatif Bakımın Gelişimi    
       

 

   
        Palyatif Bakım Farkındalığında Neredeyiz?    
       

 

   
        Palyatif Bakımın Sağlık Sistemine Entegrasyonunda Yapılanlar, Yapılması Gerekenler / Geçmişten Geleceğe    
       

 

   
        Palyatif Bakım Eğitimi Nasıl Olmalı?    
       

 

   
    15:45-16:15    KAHVE MOLASI & POSTER TURU    
             
    16:15-17:15    PANEL 2 - Kanser Hastası ve Palyatif Bakım    
       

 

   
        Onkolojide Palyatif Bakım Nasıl Olmalı?    
       

 

   
        Yaşam Kalitesini Etkileyen Semptomların  Yönetimi    
       

 

   
        Psikoonkolojik Yaklaşım / Olgu Örnekleri    
       

 

   
    17:15-18:15    PANEL 3 - Geriatride Palyatif Bakım    
       

 

   
        Geriatrik Bakım Gereksinimleri    
       

 

   
        Yaşlılarda Semptom Yönetimi ve Farmakoterapi    
       

 

   
        Palyatif Bakımda Mortaliteyi Belirleyen Faktörler ve Erzurum  Deneyim    
       

 

   
    18:30-19:30    AÇILIŞ KOKTEYLİ    
             
   29 EYLÜL 2018, CUMARTESİ
             
    08:30-09:30    PANEL 4 - Nörolojik Hastalıklarda ve Evde Palyatif Bakım    
       

 

   
        Palyatif Bakım Endikasyonları    
       

 

   
        Palyatif Bakım / Rehabilitasyon / İnme Merkezi    
       

 

   
        Evde Bakımda Karşılaşılan Güçlükler, Organizasyon Nasıl Olmalı?    
       

 

   
    09:30-10:30    PANEL 5 -  Son Dönem Organ Yetmezliklerinde Palyatif Bakım    
       

 

   
        Kronik Respiratuar Yetmezlikte Prognoz ve Semptom Yönetimi    
       

 

   
        İleri Evre Kalp Yetmezliğinde Prognoz ve Semptom Yönetimi    
       

 

   
        Kronik Renal Yetmezlikte / Diyaliz Hastalarında Semptom Yönetimi     
       

 

   
    10:30-11:00    KAHVE MOLASI & POSTER TURU    
             
    11:00-12:00    PANEL 6 - Pediatrik Palyatif Bakım    
       

 

   
        Genel Yaklaşım    
       

 

   
        Ağrı Yönetimi    
       

 

   
        Pediyatrik Palyatif Bakım Örneği    
       

 

   
    12:00-13:00    PANEL 7 - Evde Palyatif Bakım    
       

 

   
        Palyatif Bakım Hastalarının Değerlendirilmesi    
       

 

   
        Aile Hekimliği Eğitiminde Palyatif Bakım / Palyatif Bakımın Sınırları    
       

 

   
        Uzun Dönem Palyatif Bakım Modeli    
       

 

   
    13:00-14:30    ÖĞLE YEMEĞİ    
             
    14:30-15:30    PANEL 8 - Ölümden Önce Yaşam Var / Hayatı Anlamlandırma    
       

 

   
        Hasta ve Ailenin Gereksinimlerinin Karşılanması / Olgu Örnekleri    
       

 

   
        Ölüme Bakış; Yoğun Bakımda / Palyatif Bakımda    
       

 

   
        Manevi Destek Nasıl Olmalı?     
       

 

   
    15:30-16:30    PANEL 9 - Palyatif Bakımda Doktor / Hemşire Olmak    
       

 

   
        Palyatif Bakım Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları    
       

 

   
        Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bakım Uygulamaları    
       

 

   
        Palyatif Bakım Ekibinde Tükenmişlik ve Ekibin Desteklenmesi / Olgu Örnekleri    
       

 

   
    16:30-17:00    KAHVE MOLASI & POSTER TURU    
             
    17:00-18:00    PANEL 10 - Yaşam Kalitesi ve Etik Konular    
       

 

   
        Sosyal Hizmetlerin Rolü, Toplum Kaynaklarının Kullanımı    
       

 

   
        Yoğun Bakımda Yaşam Kalitesi / Yaşam Sonu Kararları    
       

 

   
        Etik ve Yasal Mevzuat    
       

 

   
   30 EYLÜL 2018, PAZAR
             
    09:00-10:00    AKILCI İLAÇ OTURUMU