EVOLVE

 

 


Bilimsel Program

   28 EYLÜL 2018, CUMA
             
    10:30-11:45  

SÖZLÜ SUNU OTURUMU 1
Oturum başkanları: Avni Babacan, Yasemin Yıldırım

        S-1 Türkiye’de Palyatif Bakım Eğitim Faaliyetleri   Hurişah Aksakal
             
        S-2 Palyatif Bakım Zorlukları (PDCS) ve Özbildirime Dayalı Palyatif Bakım Uygulamaları (PCPS) Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri   Aslı Akdeniz Kudubeş
             
        S-3 Kanser Stigma Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması   Banu Çevik
             
        S-4 Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   Özlem Uğur
             
        S-5 Genel Yoğun Bakımın Etkin Kullanımında Ayrı bir Palyatif Bakım Ünitesinin Önemi   Gamze Talih
             
        S-6 Yoğun Bakımda Takip Edilen Terminal Dönem Kanser Hastaları Palyatif Bakıma Geçebiliyor Mu ?   Arzu Yıldırım Ar
             
        S-7 Palyatif Bakımda Zorlayıcı Klinik Vaka: Trakeoözefagial Fistüllü Hastada Nütrisyon Desteği   Hülya Parıldar
             
        S-8 Palyatif Bakım Ünitesi Hastalarının Özellikleri ve Bu Üniteler ile Yoğun Bakımlar Arasında Hasta Transferleri   Bekir Tezcan
             
        S-9 Pankreas Kanser Ağrısında Ultrason Eşliğinde Erektor Spina Plan Bloğu Uygulaması   Onur Balaban
             
        S-10 Rize Bölgesi Palyatif Bakım Ünitesi 2017 Yılı Mikrobiyolojik Kültür ve Antimikrobiyal Duyarlılık Sonuçları   Leyla Kazancıoğlu
             
        S-11 Palyatif Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Parenteral ve Enteral Beslenmenin Nötrofil Lenfosit Oranları Üzerine Etkisi; 3 Yıllık Retrospektif Çalışma   Tuncer Şimşek
             
        S-12 Yoğun Bakım Ünitesinden Palyatif Bakım ya da Evde Bakıma Drenajda Yaşanan Sorunlar   Özlem Sezen
             
        S-13 Palyatif Bakım Merkezi’nde Yatan Hastaların Bakım Vericilerinin Bakım Yükü ile Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki   İlkay Bülbül
             
    11:45-13:00   SÖZLÜ SUNU OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Can Eyigör, Esra Akın Korhan

        S-14 Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Hastalarına Taburculuk Öncesi Aile Eğitimi   Özlem Sezen
             
        S-15 Palyatif Bakım Merkezimizde Dekübit Ülser Özelliklerinin Dağılımları ve Maliyet Üzerine Etkisinin Değerlendirmesi   Eyüp Taşdemir
             
        S-16 Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetlerinin Gelişimi   Gülçin Şenel
             
        S-17 Erişkin Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri   Gülşen Kılıç
             
        S-18 Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Palyatif Bakım Biriminde Yatan Hastaların Retrospektif Analizi   Özgül Turgut
             
        S-19 Yoğun Bakım Ünitesinden İstenen Palyatif Bakım Konsültasyonlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi   Sevil Nesteren Koçak
             
        S-20 Pediatrik Palyatif Hastalarda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kullanımı   Nuri Alaçakır
             
        S-21 Hekimlerinin Palyatif Bakıma Farkındalığının Değerlendirilmesi   Sengül Özmert
             
        S-22 İntörn Doktorların Palyatif Bakım ile İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi   Tahsin Çelepkolu
             
        S-23 Amiyotrofik Lateral Sklerozda Erken Palyatif Bakım İhtiyacı   Yağmur Dündar
             
        S-24 Palyatif Bakıma Yatan Hastaların Biyokimyasal Parametrelerinin Sağ Kalımla İlişkisi   Zeliha Korkmaz
             
        S-25 Tıbbi Onkoloji Polikliniğine Başvuran yeni Tanı Kanser Hastalarının, Hastalıkları Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyi   Sercan Ön 
             
        S-26 Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde Tedavi Edilen Hastaların 6 Aylık Tıbbi ve Mali Analizi   Alpay Ateş
             
        S-27 Palyatif Bakımda Etik Sorunlar: Bir Sistematik Çalışma   Merve Kırşan
             
    13:30-14:15    AÇILIŞ TÖRENİ
        Palyatif Bakım Derneği Başkanı   Meltem Uyar
        Palyatif Bakım Derneği Genel Sekreteri   Gülçin Şenel
             
    14:15-14:45    SOSYAL KONFERANS
Oturum Başkanı: Meltem Uyar
        Nefes varsa umut vardır   Alper Kaya
             
    14:45-15:15    KAHVE MOLASI
             
    15:15-16:30    PANEL 1-  Ülkemizde Palyatif Bakımın Gelişimi
       

 

   
        Oturum Başkanları: Ömer Kurtipek - Zafer Çukurova    
       

 

   
        Palyatif Bakım Farkındalığında Neredeyiz?   Murat Alper
       

 

   
        Palyatif Bakımın Sağlık Sistemine Entegrasyonunda Yapılanlar, Yapılması Gerekenler / Geçmişten Geleceğe   Alper Cihan
       

 

   
        Sağlık Hizmeti Açısından Palyatif Bakım Hizmetinin Ekonomik Yönü   İsmail Ağırbaş
       

 

   
        Palyatif Bakım Eğitimi Nasıl Olmalı?   Tuğba Yavuzşen
       

 

   
    16:30-17:00    KAHVE MOLASI & POSTER TURU
             
    17:00-18:00    PANEL 2 - Kanser Hastası ve Palyatif Bakım
       

 

   
        Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü - Ulus Ali Şanlı    
       

 

   
        Onkolojide Palyatif Bakım Nasıl Olmalı?   Filiz Çay Şenler
       

 

   
        Yaşam Kalitesini Etkileyen Semptomların  Yönetimi   Dilşen Çolak
       

 

   
        Psikoonkolojik Yaklaşım / Olgu Örnekleri   Özen Önen Sertöz
       

 

   
    18:00-19:00    PANEL 3 - Geriatride Palyatif Bakım
       

 

   
        Oturum Başkanları: Fehmi Akçiçek - Deniz Suna Erdinçler    
       

 

   
        Geriatrik Bakım Gereksinimleri   Sevnaz Şahin
       

 

   
        Yaşlılarda Semptom Yönetimi ve Farmakoterapi   Alper Döventaş
       

 

   
        Palyatif Bakımda Mortaliteyi Belirleyen Faktörler ve Erzurum  Deneyim   Pınar Tosun Taşar
       

 

   
             
   29 EYLÜL 2018, CUMARTESİ
             
    08:30-09:30    PANEL 4 - Nörolojik Hastalıklarda ve Evde Palyatif Bakım
       

 

   
        Oturum Başkanları: Hadiye Şirin - Hüseyin Öz    
       

 

   
        Palyatif Bakım Endikasyonları   Ayşe Güler
       

 

   
        Palyatif Bakım / Rehabilitasyon / İnme Merkezi   Hamdi Erhan
       

 

   
        Evde Bakımda Karşılaşılan Güçlükler, Organizasyon Nasıl Olmalı?   Pemra Cöbek
       

 

   
        Yutma Bozuklukları ve Rehabilitasyon   Sibel Eyigör
       

 

   
    09:30-10:30    PANEL 5 -  Son Dönem Organ Yetmezliklerinde Palyatif Bakım
       

 

   
        Oturum Başkanları: İsmail Cinel - Osman Ekinci    
       

 

   
        Kronik Respiratuar Yetmezlikte Prognoz ve Semptom Yönetimi   İpek Candemir
       

 

   
        İleri Evre Kalp Yetmezliğinde Prognoz ve Semptom Yönetimi   Emre Demir
       

 

   
        Kronik Renal Yetmezlikte / Diyaliz Hastalarında Semptom Yönetimi    Gülay Aşcı
       

 

   
        Yoğun Bakım Palyatif Bakım Geçişleri   Kadriye Kahveci
       

 

   
    10:30-11:00    KAHVE MOLASI & POSTER TURU
             
    11:00-12:00    PANEL 6 - Pediatrik Palyatif Bakım
       

 

   
        Oturum Başkanları: Mehmet Kantar - Dilek İnce    
       

 

   
        Genel Yaklaşım   Bengü Kadıoğlu
       

 

   
        Ağrı Yönetimi   Kamer Mutafoğlu
       

 

   
        Pediyatrik Palyatif Bakım Örneği   Yelda Çufalı
       

 

   
    12:00-13:00    PANEL 7 - Evde Palyatif Bakım
       

 

   
        Oturum Başkanları: Kurtuluş Öngel - Hanife Özçelik     
       

 

   
        Palyatif Bakım Hastalarının Değerlendirilmesi   Aslı Bayındır
       

 

   
        Evde Sağlık Hizmetlerinde Aile Hekimlerinin Rolü   Fatih Özcan
       

 

   
        Uzun Dönem Palyatif Bakım Modeli   Nil Tekin
       

 

   
    13:00-14:00    ÖĞLE YEMEĞİ
             
    14:00-15:00    PANEL 8 - Ölümden Önce Yaşam Var / Hayatı Anlamlandırma
       

 

   
        Oturum Başkanları: Çiçek Fadıloğlu - Füsun Şenuzun Aykar    
       

 

   
        Hasta ve Ailenin Gereksinimlerinin Karşılanması / Olgu Örnekleri   Yasemin Öztürk
       

 

   
        Ölüme Bakış; Yoğun Bakımda / Palyatif Bakımda   Hülya Sungurtekin
       

 

   
        Manevi Destek Nasıl Olmalı?    Üzeyir Ok
       

 

   
    15:00-15:30    KAHVE MOLASI & POSTER TURU
             
    15:30-16:30    PANEL 9 - Palyatif Bakımda Doktor / Hemşire Olmak
       

 

   
        Oturum Başkanları: Sultan Kav - Gonca Oğuz    
       

 

   
        Palyatif Bakım Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları   Hurişah Aksakal
       

 

   
        Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Bakım Uygulamaları   Yasemin Yıldırım
       

 

   
        Palyatif Bakım Ekibinde Tükenmişlik ve Ekibin Desteklenmesi / Olgu Örnekleri   Hayriye Elbi
       

 

   
    16:30-17:30    PANEL 10 - Yaşam Kalitesi ve Yasal Mevzuat
       

 

   
        Oturum Başkanları: Ayla Kabalak - Esra Akın Korhan    
       

 

   
        Palyatif Bakımdan Taburculuk Sonrası Hasta ve Ailenin Bakım Sorunları ve Çözüm Önerileri   Gülay Çelik
       

 

   
        Sosyal Hizmetlerin Rolü, Toplum Kaynaklarının Kullanımı   Tarık Tuncay
       

 

   
        Palyatif Bakımda Yaşam Kalitesi / Yaşam Sonu Kararları ve Etik   Çağatay Üstün
       

 

   
        Yasal Mevzuat   Dilek Özcengiz
             
    17:30-18:00   Akılcı ilaç Oturumu   Can Eyigör